Chưa nhận diện được TB

Clip Bài Giảng

1, 15/09/2020

Ông Đoàn Ngọc Hải và chuyến xe đi tìm màu hồng

Ông Đoàn Ngọc Hải và chuyến xe đi tìm màu hồng

Có thể, bệnh nhi sẽ không nhớ ông là ai, nhưng em sẽ nhớ, có một bác quần vải, mặc áo trắng, đi dép tổ ong từng đưa em về tới nhà mà không mong cầu điều gì
Về đầu trang