Chưa nhận diện được TB

Clip Bài Giảng

1, 11/09/2019

Người đàn ông cấy chip điện tử vào cơ thể

Người đàn ông cấy chip điện tử vào cơ thể

Với chip điện tử cấy trong cơ thể, người đàn ông tên Russ Foxx ở Canada có thể khởi động xe máy, mở khóa cửa bằng tay.
Về đầu trang