Chưa nhận diện được TB

Clip Bài Giảng

1, 29/08/2019

Đoàn Văn Hậu phô diễn kỹ thuật trong buổi tập đầu tiên của tuyển Việt Nam

Đoàn Văn Hậu phô diễn kỹ thuật trong buổi tập đầu tiên của tuyển Việt Nam

Phải tập riêng trong buổi tập đầu tiên của ĐT Việt Nam, dù vậy, Đoàn Văn Hậu vẫn thể hiện kỹ năng điêu luyện trong lúc có thời gian rảnh rỗi.
Về đầu trang