Chưa nhận diện được TB

Clip Bài Giảng

1, 14/08/2019

Cuộc sống tạm bợ của người dân khu công nghệ cao ở TP.HCM

Cuộc sống tạm bợ của người dân khu công nghệ cao ở TP.HCM

Nhiều người dân khu công nghệ cao ở TP.HCM phải sống trong tình trạng tạm bợ, khổ sở, thậm chí là phải đi xin ăn.
Về đầu trang