Chưa nhận diện được TB

Clip Bài Giảng

1, 14/08/2019

80.000 tấn quặng sắt phơi sương bên nhà máy 150 tỷ hoang phế ở Hà Tĩnh

80.000 tấn quặng sắt phơi sương bên nhà máy 150 tỷ hoang phế ở Hà Tĩnh

Được đầu tư 158 tỷ đồng nhưng chỉ hoạt động 3 năm, nhà máy tuyển quặng sắt Vũ Quang bị tỉnh Hà Tĩnh chấm dứt giấy phép.
Về đầu trang