Chưa nhận diện được TB

Clip Bài Giảng

1, 13/08/2019

Người đàn ông miền Tây và tấm biển vá xe không tiền

Người đàn ông miền Tây và tấm biển vá xe không tiền

Sợ người lỡ đường ngại, anh Hiếu làm ngay tấm biển bằng bìa carton ghi mấy chữ “có tiền cũng vá, không tiền cũng vá…” treo ngoài vỉa hè cạnh chỗ ngủ.
Về đầu trang