Chưa nhận diện được TB

Clip Bài Giảng

1, 10/04/2019

BB Trần khoe vòng 3 ''cong cớn'' hát nhép ''Khi mình xinh thì mình làm gì''

BB Trần khoe vòng 3 ''cong cớn'' hát nhép ''Khi mình xinh thì mình làm gì''


BB TRẦN rủ HẢI TRIỀU hát nhép KHI MÌNH XINH THÌ MÌNH LÀM GÌ và cái kết....

Về đầu trang