Chưa nhận diện được TB

Clip Bài Giảng

1, 14/03/2019

Bé 9 tuổi 'đốt lốp' xe Mercedes gây tranh cãi

Bé 9 tuổi 'đốt lốp' xe Mercedes gây tranh cãi

Chắc chắn là ít ai cổ vũ việc để cho trẻ em cầm lái một chiếc xe thể thao mạnh như vậy, đặc biệt là thực hiện một kỹ thuật khó, ở nơi vẫn có một số người và xe qua lại.
Về đầu trang